Top 10 game engine No 1

Danh sách mà chúng tôi sắp đề cập dưới đây được thống kê và bàn luận của các nhà phát triển game trên thế giới. Sự đánh giá này sẽ là sự tham khảo các game engine thông dụng và ưa thích bởi các nhà phát triển game.

Unreal Engine 3
- No 1
Developer: Epic
Platforms: PC, Mac, Xbox 360, PS3
Browser support: No
Cost: Available on request
Published titles: Mass Effect (Bioware), The Last Remnant (Square Enix), Lost Odyssey (Mistwalker), The Wheelman (Midway)
Titles in development: Alpha Protocol (Obsidian), DC Universe Online (SOE), Alien Breed (Team 17)
Middleware integrations: Fonix, SpeedTree, GameSpy, Scaleform GFx, PhysX, Illuminate Labs, Umbra, morpheme, nFringe, HumanIK, Kynapse, Bink, ProFX, AI.implant, Quazal, DigiMask, Game-Link, Wwise, Enlighten

Web: www.epicgames.com

Unreal Engine 3 - của Epic là một công cụ engine hiệu quả với vai trò là một middleware - phần mềm kết nối các phần mềm khác nhau.

Với tính năng khủng về rendering, networking, physics, programming... và sự hợ trợ giao diện cho người thiết kế game linh động. Tính năng mới của phiên bản Unreal Engine 3 có phần tạo ra ánh sáng lightmaping và tính năng Unreal Master Coltrol cho phép bạn có thể theo dõi số lượng người chơi và vị trí khu vực của họ trực tuyến.

Tuy không hỗ trọ chơi trên trình duyệt, nhưng các Platform của nó khá đa dạng, trong tương lai, họ đang hướng đến thị trường di động.

Sản phẩm của Unreal khá nhiều, và hiện nay các game nổi tiếng là:
(Xem thêm bài viết List games of Unreal để biết thêm các sản phẩm của UDK)
Liên kếtTuy nhiên, cấu hình cho Unreal cần rất tốt nếu các bạn muốn sử dụng nó.