Tạo một trái tim bằng Maya

Bài này sẽ giúp chúng ta ôn lại bốn kỹ năng cơ bản khi kết hợp Mudbox và Maya:
- Một là cơ bản về UV Map
- Hai là cách Import vào mudbox
- Ba là làm quen với vài công cụ cơ bản trong Mudbox
- Bốn là  Export từ Mudbox cà cách dùng nó trong  Maya.

Dưới đây là video hướng dẫn:

Chúc các bạn tìm được vài điều thú vị