Hướng dẫn cách Render Mental Ray trong Maya

Đây là video giúp những bạn mới làm quen với cách render trong maya có thể tham khảo: