Quy trình làm phim quảng cáo

Thấy bài viết này hay quá, copy cho mọi người cùng xem http://www.openshare.com.vn/communit...ead.php?t=5548)
Đây là kịch bản (Story board) mà Cty QC sẽ gởi lại cho khách hàng.
Dưới đây là qui trình làm một TVC