MORPH phép biến đổi bề mặt...

I. GIỚI THIỆU
Morphing là một kỹ thuật diễn hoạt biến hình dựa trên số bề mặt của 2 hay nhiều đối tượng với nhau. Một đối tượng Morph kết hợp hai hay nhiều đối tượng có cùng chung số mặt lại với nhau thành một dãy chuyển động liên tục, biến hình từ đối tượng này sang đối tượng khác theo thời gian một cách trơn tru.
Đối tượng được chọn đầu tiên được gọi là đối tượng gốc hay đối tượng cơ bản. Đối tượng được kích chọn sau đó gọi là đối tượng mục tiêu.
Chúng ta có thể morph một đối tượng gốc với 1 hay nhiều đối tượng mục tiêu.
Các điều kiện giúp tiến trình Morphing thành công:
-Tất cả các đối tượng tham gia tiến trình Morphing đều phải có cùng số mặt.
-Cùng một kiểu cấu tạo: Mesh, Patch hoặc Poly
Chúng ta có thể dùng bất cứ đối tượng nào để làm đối tượng mục tiêu, kể cả các đối tượng đang được diễn hoạt hoặc một đối tượng Morph khác.
II. THỰC HÀNH:
-Tạo đối tượng gốc và các đối tượng mục tiêu
-Chọn đối tượng gốc
-Bảng lệnh Create > Geometry > Compound Objects > Morph


-Xác định thời gian cho đối tượng gốc biến hình sang đối tượng target. Ví dụ: Đưa đầu đọc đến Frame 50
-Kích lệnh “Pick Target” và kích vào đối tượng mục tiêu thứ nhất.
-Frame 100
-Kích lệnh “Pick Target” và kích vào đối tượng mục tiêu thứ hai,...
-Play kiểm tra kết quả.
Như vậy là đối tượng gốc sẽ trở thành một đối tượng “động” (Biến hình từ từ theo thời gian)
Ví dụ:
-Tạo sẵn 3 đối tượng A,B, C như sau (A là đối tượng gốc)


-Chọn đối tượng A
-Bảng lệnh Create > Geometry > Compound Objects > Morph
-Frame 50
-Pick Target à Kích vào đối tượng B
-Frame 100
-Pick Target à Kích vào đối tượng C
-Play kiểm tra kết quả

Trường hợp muốn Morph giữa các đối tượng không có cùng số mặt thì ta cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của 1 lệnh nữa, đó là lệnh Conform.
Lệnh Conform giúp ta chuyển một đối tượng A về hình dáng gần giống đối tượng B nhưng vẫn giữ nguyên số mặt. Lệnh này có vẻ “dễ chịu” hơn Morph 1 chút, có nghĩa là lệnh Morph thì bắt buộc các đối tượng phải có số mặt bằng nhau một cách tuyệt đối, nhưng với lệnh conform thì cho phép số mặt chênh lệch nhau một chút (>40 mặt)
Lúc đó ta sẽ khéo léo 1 chút để Morph giữa đối tượng A với đối tượng đã được conform về gần giống đối tượng B. Sau đó, chỉ cần cho ẩn/hiện đối tượng B một cách thích hợp nữa là xong!
Ví dụ: Ta muốn Morph một Box thành ấm trà 
-Trước hết ta phải kiểm tra số mặt của cả hai đối tượng.
§Box = 12
§Teapot = 1024
-Số mặt còn cách nhau quá xa!
-Chọn Box, tăng các giá trị Segments như sau: Ls = 9, Ws=9, Hs = 10
-Số mặt của Box lúc này lên đến 1044, chỉ chênh lệch 20 mặt thôi, conform chấp nhận được!
-Gióng Box vào giữa ấm trà. (Box vừa che phủ mọi phía của ấm trà)
-Bấm giữ Shift và kích vào Box01 à Copy thêm 1 Box tại vị trí này (Box02) à ẩn Box02 


-Chọn Box01
-Create/ Geometry/ Compound Object/ Conform
Trượt bảng lên, kiểm nhận các chức năng sau:


-Tiếp tục trượt bảng lên, kích lệnh “” -Kích chọn ấm trà
-Ta thấy Box trở về hình dạng gần giống với ấm trà

-Bây giờ ta mới bắt đầu Morphing!
-Hiển thị Box02 và chọn Box02
-Create/ Geometry/ Compound Object/ Morph
-Frame 50
-Pick target à chọn Box01
-Play kiểm tra kết quả, chưa được đẹp phải không nào?!
-Không sao! Chỉ cần 1 “xảo thuật” nữa là Ok ngay thôi!
-Ta cho ẩn/ hiện hai đối tượng Box01 và Teapot vào thời điểm thích hợp:
§Teapot: Ẩn từ Frame 0 à 45, từ frame 46 cho hiện rõ dần đến frame 50
§Box01: Hiển thị từ Frame 0 à 45, từ Frame 46 cho ẩn dần đến Frame 55
-Render xem thử! Khá hoàn hảo!