Models >> Những con vật đáng yêu (Phần I)

1. Sư tử (3DMax)
Lion Model 3ds Max

Link tải về: Tải về

2. Chú sư tử 2 (3DMax)

Lion 3d Model
Link tải về : Tải về

3. Chú ong vàng:(3DMax)
Bee


Link tải về: Tải về
4. Chú cá voi(3DMax)
Dolphin 3d modelLink tải về: Tải về