Models >> Các mẫu nhà cơ bản(Phần I)

Đây là những model tạo trên 3DMax, các bạn tải về tham  khảo nhé
Mẫu 1:
3d Indoor scene
Link tải về: Download 

Mẫu 2:
3d building-cas
Link tải về: Download

Mẫu 3:
3d villa house
Link tải về: Download

Mẫu 4:
Store taller building
Link tải về: Download

Mẫu 5:
3d small home
Link tải về: Download

Mẫu 6:
3d smoke house
Link tải về: Download

Mẫu 7:
3d Building
Link tải về: Download

Mẫu 8:
3d Modern home
Link tải về: Download

Mẫu 9: 
Diesel factory
Link tải về: Download

Mẫu 10:
3d hanging house
Link tải về: Download