Khám phá illustrator CS5

Các chủ đề bao gồm:
- Tạo nghệ thuật tuyệt vời bằng cách sử dụng công cụ cơ bản- Đánh bóng và xây dựng tác phẩm nghệ thuật

- Mở rộng quy mô và vạch ra con đường quay- Tạo và định dạng văn bản- Vẽ khớp nối đường dẫn với công cụ Pen- Kết hợp các đường dẫn với các hoạt động Pathfinder- In ấn và xuất khẩu lên web

DOwwnload từ một trong các server sau 
Download Links:
Download:
http://hotfile.com/dl/45501405/b7a5ec3/Lynda.comICS5OO.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501406/bdae1fa/Lynda.comICS5OO.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501407/7f3ee6c/Lynda.comICS5OO.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501408/3d2c02b/Lynda.comICS5OO.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501663/73ff62a/Lynda.comICS5OO.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501666/dbd8ba6/Lynda.comICS5OO.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501669/dc5b5e0/Lynda.comICS5OO.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501670/0ee778a/Lynda.comICS5OO.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501852/088e9ea/Lynda.comICS5OO.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501853/fd02a35/Lynda.comICS5OO.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/45501856/9da20a6/Lynda.comICS5OO.part11.rar.html

Mirror:
http://www.fileserve.com/file/MChbFyS/Lynda.comICS5OO.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/Ynr4YVe/Lynda.comICS5OO.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/ZgSqsaw/Lynda.comICS5OO.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/HdyZDbW/Lynda.comICS5OO.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/neAPmQJ/Lynda.comICS5OO.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/PrJE725/Lynda.comICS5OO.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/6bsc9y6/Lynda.comICS5OO.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/WnfsCQm/Lynda.comICS5OO.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/9WNZK8a/Lynda.comICS5OO.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/M4GtBTA/Lynda.comICS5OO.part10.rar
http://www.fileserve.com/file/4H62hdV/Lynda.comICS5OO.part11.rar

Mirror:
http://uploading.com/files/m5m4c93e/Lynda.comICS5OO.part11.rar/
http://uploading.com/files/b416cm72/Lynda.comICS5OO.part10.rar/
http://uploading.com/files/m643ee87/Lynda.comICS5OO.part09.rar/
http://uploading.com/files/85e465f1/Lynda.comICS5OO.part08.rar/
http://uploading.com/files/5facba85/Lynda.comICS5OO.part07.rar/
http://uploading.com/files/1e4cef41/Lynda.comICS5OO.part06.rar/
http://uploading.com/files/153cc56c/Lynda.comICS5OO.part05.rar/
http://uploading.com/files/5mm36m1f/Lynda.comICS5OO.part04.rar/
http://uploading.com/files/48d57cmf/Lynda.comICS5OO.part03.rar/
http://uploading.com/files/e97b7647/Lynda.comICS5OO.part02.rar/
http://uploading.com/files/4fc335c8/Lynda.comICS5OO.part01.rar/

Mirror:
http://sharingmatrix.com/file/6365899/Lynda.comICS5OO.part01.rar
http://sharingmatrix.com/file/6365909/Lynda.comICS5OO.part02.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367415/Lynda.comICS5OO.part03.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367105/Lynda.comICS5OO.part04.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367183/Lynda.comICS5OO.part05.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367237/Lynda.comICS5OO.part06.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367313/Lynda.comICS5OO.part07.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367365/Lynda.comICS5OO.part08.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367393/Lynda.comICS5OO.part09.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367405/Lynda.comICS5OO.part10.rar
http://sharingmatrix.com/file/6367409/Lynda.comICS5OO.part11.rar