Cách gán trọng lượng cho một đối tượng trên Maya

Từ một vật ban đầu khi bạn model ra, việc gán trọng lượng cho một vật sẽ cho vật đó những tính chất vật lý, ví dụ như nó sẽ rơi tự do theo phương thẳng đứng, hoặc khi rơi gặp vật cản sẽ dừng lại. Việc gán trọng lượng cho một đối tượng tuy đơn gian nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu sử dụng Maya của bạn. Ví dụ chúng tôi thường hay tạo ra các thí nghiệm ảo, khi muốn cho dung dịch từ ca hoá chất này sang một ca hoá chất khác, bạn sẽ phải tạo vật liệu cho dung dịch hoá chất và gán trọng lượng cho dung dịch đó để khi dung dịch đó rót vào ca thứ hai dung dịch sẽ không bị chảy xuyên qua...vv
Đây là video hướng dẫn bạn cách gán trọng lượng cho một đối tượng.