Cách Cho đối tượng chuyển động trên một đường cong

Làm cho đối tượng tạo ra chuyển động theo một đường cong ta vẽ ra là một trong những thú vị của việc sử dụng animation. Trong video này các bạn sẽ học được cách làm này với Maya 2011: