Làm việc với ramp textures trong Maya 2011

Trong Video này chúng ta sẽ học cách làm việc với ramp textures.