Thông báo

TỔ CHỨC SEMINAR CÔNG NGHỆ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Do một vài yếu tố chủ quan nên buổi thuyết trình của chúng tôi đươc thay đổi lại lịch cụ thể như sau!

- Thời gian:

Từ 14 h đến 15h 30, thứ 5, ngày 21/10/2010

- Địa điểm: Phòng họp số 2, Nhà A3 , Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội, Xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.

- Thành phần tham gia báo cáo tại seminar:

1) Nhóm 3D Viện CNTT

2) Nhóm đồ họa Khoa CNTT trường HHT

3) Nhóm IDG, ĐH Công nghiệp Hà Nội


Nội Dung

I. Trao đổi công nghệ 3D ?. 2

II. Thiết kế 3D với Maya 8

III. Kỹ thuật tương tác 3D với Unity. 12

IV. Quy trình xây dựng tương tác 3D 16

V. Phân tích tính khả thi của dự án “3D hóa HHT”.


18

Trân trọng mời các bạn yêu thích đồ họa tham gia buổi thuyết trình của chúng tôi!


Đăng Ký:

Yahoo: share3Dvn, choem1001.

Mobile: (Lăng) 0973036310
23