3 YẾU TỐ CƠ BẢN TẠO HIỆU ỨNG TRANG SÁCH BẰNG FLASH


1-->> Việc đầu tiên cần làm là hiểu tính đối xứng khi lật trang để từ đó sẽ viết các hiệu ứng cho cách lật trang của mình.

Hình ảnh minh họa các bước khi lậ từ một trang trước sang trang sau:

Vậy là ta có 4 mặt tối thiểu cần tạo. Suy ra cần phải tạo ra 3 trang khác nhau cho một lần lật từ trang này sang trang kia hoặc ngược lại.

2-->> Khi bạn lật một trang này sang trang kia theo cách ta vẫn mở một trang sách thì bạn phải tạo một hiệu ứng  cho một đường line lật trang để tạo cảm giác tờ giấy từ từ cuộn từ trang này sang trang kia.

Bạn có thể nhìn hình minh hoạ dưới đâyHàm tham khảo cho bạn viết đoạn hiệu ứng này là:
 
function pageTurn():Void {
 line.onMouseMove = function() {
   line._x = _xmouse;
   if (line._x>PAGE_EDGE) {
    line._x = PAGE_EDGE;
   } else if (line._x
    line._x = PAGE_SPINE;
   }
  line._rotation = 45*(line._x-PAGE_SPINE)/page._width;
  updateAfterEvent()
 };
}
function pageRelease():Void {
 delete line.onMouseMove;
}
var PAGE_SPINE:Number = page._x;
var PAGE_EDGE:Number = page._x+page._width;
var lineAngle:Number = 45;
line.hotspot.onPress = pageTurn;
line.hotspot.onRelease = pageRelease;
line.hotspot.onReleaseOutside = pageRelease;

3 -->> Tạo 3 trang đầu cho một lần lật : Do trang "a" là trang ban đầu và là trang tĩnh do đó ta chỉ cần một ảnh tĩnh là được.

3.1 Tạo trang "b":


Tạo trang "c":


Hình minh họa khi lật từ từ trang a sang trang C


Ứng dụng tạo ra một số hiệu ứng

Khi lật các trang ta chú ý cần tạo một số hiệu ứng để chúng sinh động hơn, đó là các hiệu ứng bóng, ánh sáng, bóng tôi..

Bạn có thể click vào những hình vẽ dưới đây để tham khảo một vài cách tạo hiệu ứng lật trang. Nhớ click và drag chuột khi lật trang.


Đây là bài mình sưu tầm trên mạng lâu lắm rồi và mình ứng dụng vào làm một số sản phẩm của mình đều chạy đã ok. Bạn nào dùng quen as 3 thì cố đọc hiểu rồi viết lại nhé! Chúc các bạn thành công.

Tặng các bạn link để tải một file mà nhóm mình đã viết trong chương trình phần mềm Ngữ Văn 6 mà mình đã sử dụng kỹ năng lật trang sách để viết. 

http://www.mediafire.com/?pra76mg0be4ce44