Đã xuất hiện maya 2011

Một vài hình ảnh mới của maya 2011:
Nếu bạn muốn có ngay một bản Maya 2011 hãy download theo link dưới đây: