Điều khiển từ xa sử dụng Unity

Chào các bạn, đây là một đoạn Video sử dụng công cụ Unity để control nhân vật trong game. ***************************************************
***************************************************
Control nhân vật từ Iphone:
***************************************************

***************************************************
Bờ Cát Trắng