Hướng dẫn thực hành Liquid

Liquid cũng là một phần mềm không những cho phép biên soạn phim dễ dàng mà nó còn giúp bạn tạo ra các kỹ sảo, làm các đĩa karaoke ...sức mạnh của nó đang được chứng minh qua việc sử dụng ngày càng tăng trong lĩnh vực làm các clip quản cáo, biên soạn các phụ đề phim...
Trong phần này chúng tôi gửi tới các bạn các video chọn lọc mà chúng tôi thấy là đã tóm tắt khá đủ các thao tác cơ bản giúp bạn thực hành và hiểu về Liquid, đây là các thao tác cơ bản nhất nhưng cũng không thể không biết.
Video được tóm tắt trong 15 phần, gồm :

01 produc overview


002_1 additional considerations:


002_2 system considerations


003_1 hardware installtion


003_2 liquid installation:


04 software installation


05 a first look:


06 control panel:


07 capture:


08 editing basics:


09 understanding audio:


10 read world editing


11 special effects


12dvd authoring


13 dynamic time warp


14 color correction Part C


15 multicam editing