Hướng dẫn thực hành làm đĩa Karaoke

Đây là một ứng dụng cơ bản của liquid. Trong phần này bạn sẽ học được cách làm một đĩa karaoke theo ý muốn của mình, Các bước làm bạn có thể nhìn qua 3 video sau:

Phần I

Phần IIPhần III: