Hoc Unity qua Tutorial _ Phần 1

Mình đã sưu tầm được đoạn video của TornadoTwins để chia sẻ với các bạn hơn 20 Video. Ah thú vị là trong video ho có phụ đề kết hợp học tiếng Anh luôn.

Part 1: How To Make A Video Game
********************************

********************************
Part 2: Making a video game
********************************

********************************
Part 3: Video Game From Scratch
********************************

********************************