Blender >> Tạo một game đơn giản.

Trong bài này chúng ta sẽ được biết cách viết game trong Blender chỉ cần một vài thao tác, bạn đã có một đoạn game thú vị.

Tác giả: jbeckneisdnet

Blender Game Tutorial


Bờ Cát Trắng