After Effect >> 3.Hiệu ứng ảnh

Chúng ta sang bài thứ 2 về một hiệu ứng khác:
Tác giả: themadcowmoo

Sony Vegas Tutorial - Photographic Intro Effect Part 1 of 2
****************************************************

****************************************************

Sony Vegas Tutorial - Photographic Intro Effect Part 2 of 2
****************************************************

****************************************************

Bờ Cát Trắng