After Effect >> 1.Công cụ tuyệt vời

Trong đoạn video này chúng ta sẽ thấy sức mạnh thực sự của After Effect trong xử lý phim:

Video: Super advanced techniques 2010
**********************************

**********************************

Các bạn đã sẵn sàng để nghiên cứu nó chưa? Hãy cùng share3Dvn tìm hiểu nó nhé!
Bờ Cát Trắng