Model 3ds Max

Đây là tập hợp một số model của 3Ds Max.

Download:
http://www.mediafire.com/?dfmyjrdkwjh


Bờ Cát Trắng