Beginning.XNA.2.0.Game.Programming

Tên sách: Beginning.XNA.2.0.Game.Programming
Tác giả: Alexandre Lobao ....
Ngôn ngữ: Tiếng anh

Nội dung:
CHAPTER 1 Game Planning and Programming Basics
CHAPTER 2 2-D Graphics, Audio, and Input Basics
CHAPTER 3 Creating Your First 2-D Game
CHAPTER 4 Improving Your First 2-D Game
CHAPTER 5 Basics of Game Networking
CHAPTER 6 Rock Rain Live!
CHAPTER 7 3-D Game Programming Basics
CHAPTER 8 Rendering Pipeline, Shaders, and Effects
CHAPTER 9 Lights, Camera, Transformations!
CHAPTER 10 Generating a Terrain
CHAPTER 11 Skeletal Animation
CHAPTER 12 Creating a Third-Person Shooter Game
CHAPTER 13 Closing Words

XNA như bạn đã biết, nó là một công cụ lập trình game trên nền DirectX với công nghẹ của .Net, các bạn yêu thích C# hãy dùng công cụ này. Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn code từng đoạn để thao tác với các đối tượng trong game.Bocattrang đã làm theo và thấy công cụ này rất tốt nếu chúng ta có y định phát triển game có chiều sâu.

Download:
http://www.mediafire.com/?jjjz0gz302j