Cơ bản về Particles


Paticles trong blender gameengine không giống như các particles trong phần Blender Editor.Nó có thể là bất kỳ đối tượng của loại nào khi chạy. Thường là đối với bề mặt nhỏ với một cấu tạo lên hình dạng của một hay nhiều Paticles. Nó có thể được kết hợp để tạo ra một vài hiệu ứng như là khói, lửa,pháo hoa…Đây là tutorial đơn giản giúp bạn làm quen với những thuộc tính cơ bản trong phần Paticles của blender.( Tôi sử dụng phiên bản 2.49 để minh họa).
 1.      Tạo một  Particle cơ bản:
§  Tạo một mặt phẳng   (add->mesh->plane).§  Chuyển sang chế độ  edit mode .
§  Chọn khung nhìn  front .
§  Quay bề mặt (theo trục  -X) ,<-90>,.
§  Chuyển chế độ  edit mode .

§  Chọn khung nhìn theo camera .
§  Đặt tên mesh và tên đối tượng hạt định nghĩa sau.
§  Chuyển sang chế độ edit mode . Hoạc chọn bề mặt .

§  Tạo một texture ->unwrap

§  Tạo vật liệu dạng Shading nhấn chọn l ADD NEW
§  Thay đổi tên của nó thành là "Particle_basic"
§  Trong phần điều khiển Texture them một texture
§  Chuyển tới Editing nhấn


§  Chuyển đổi sang chế độ Tex, Halo  Add bên dưới phần bề mặt Texture. Collision có thể tắt đi.
§  Chuyển đổi sang chết độ UV/Image Editor
§  Mởi một file texture (Image->Open...) Particle_basic.png (Open Image).§  Quay lại chế độ 3D View.
§  Chuyển đổi sang chế độ Edit mode .
§  Chuyển đổi sang chế độ Draw type  .
§  Hiện chế độ là việc logic buttons .
-      Thêm và cho phép phần Logic bricks cho Particle_basic :Một  always sensor, Một  AND controller và Một motion actuator với thuộc tính parameters dloc: 0.00, 0.00, 0.50, L disabled 
 §   §Bây giờ là thời gian kiểm tra particle trong game mode. Nhấn   để mở toàn màn hình window.
§  Đặt chuột trong vùng camera view. Nhấn phím
để bặt đầu  Gameengine.
§  Thoát Gameengine  .
§  Nếu không nhìn thấy ảnh màu trắng thì bạn hãy kiểm tra lại bề mặt +.
§  Nhấn   Quay lại chế độ window trước
§  Di chuyển partice tới một lớp mới . Dây là yêu cầu của phần cơ sở emitter.2.      Cơ bản về Emitter
§  Đến lớp đầu tiên <1>. Particle này không thể chạy trong gameengine
§  Chọn chế độ nhìn top view .
§  Thêm một  Empty (add->empty)
§  Chuyển sang chế độ Editing và đặt tên cho nó là Emitter_basic§  Chuyển sang chế độ Logic Buttons
§  Thêm và cho phần logic bricks cho  Emitter_basic:Một  always sensor (TRUE), một  AND controller và  một edit Object actuator  OB:Particle_basic, time 6, linV [0][0][0].

 §  Chọn chế độ nhìn camera view .
§  Nhấn phím để nhìn toàn màn hình window.
§  Kiểm tra phần Emitter trong game mode.
§  Nhấn phím
để bắt đầu Gameengine.
3.      Chú thích:
§  Đối tượng particle trong halo mode sẽ quay camare vòng quanh trục tọa độ. Camare sẽ nhìn thấy đối tượng paticle khi ta nhìn dọc theo trục X. Bề mặt particle phải  theo hướng đối diện(-X). Phép quay thực hiện trong chế độ đối tượng không áp dụng giá trị. Để dễ dàng chỉnh sửa hơn đối tượng particle có thể quay camare trong đối tượng chỉnh sửa với hiệu ứng bề mặt halo.
§  Particle mới không thể khởi tạo bằng gameengine nếu lớp particle ban đầu nhìn thấy được. Các hạt ban đầu sẽ được hiển thị thay thế.
§  Bề mặt halo yêu cầu một cái nhìn phối cảnh.
§  Việc them những đối tượng particle có cùng tên. Đây là phần quan trọng khi được tham khảo bởi những script.