Cách tạo một ý tưởng mới


1.Trong kinh doanh có thể sử dụng hình thức khởi tạo ý tuởng.Hình thức này như sau:Giả sử đó là trong một cuộc họp chiến lược ,có rất nhiều nhân viên.Vậy làm sao chúng ta có thể có đươc những ý tưởng tốt đây?Mình có thể coi cây bút,..làm vật chuyền tay.Khi bút chuyền đến tay ai thi người đó đưa ra ý tưởng về chủ đề thông nhất.Nhưng phải đảm bảo 3 nguyên tắc: a.Tất cả cùng tham gia b.Không chỉ trích không phê phán bất kỳ ý tưởng nào c.Càng sáng tạo càng mới lạ càng tôt Như vậy người lãnh đạo đã làm được rất nhiều!Mình có cần phải nêu lợi ích của công cụ khởi tạo ý tưởng này không nhỉ?
2.Việc lật ngược vấn đề sẽ được giải thích dễ hiểu hơn thông qua một bài tập như thế này: Lấy một mảnh giấy và cuộn nó lại.Câu hỏi đặt ra là:Làm như thế nào để tờ giấy có thể phẳng ra?Quá đơn giản đúng không?Lật ngược tờ giấy lại.Từ bài tập này ta có thể ứng dụng trong cách giải quyết vấn đè.Hãy lật ngược lại!
3.Tại sao lại phải đưa ra những từ ngữ tiêu cực?Ví dụ : Không lịch sự với khách hàng... Ta ứng dụng theo hoat động của trí não.Con người có 3 não mà : não người , não thú và não bò sát.Đặc biệt não còn tư duy bằng hình ảnh. Chính vì thế chúng ta chia thành 2 cột:Không Lịch sự với khách hàng.Bạn thấy đơn giản không?Chỉ cần xoá đi chữ không là chúng ta đã có một giải phấp cho vấn đè rồi còn gì!