Ứng dụng multimedia trong việc xây dựng bài giảng điện tử1.2.1 Tại sao khi xây dựng bài giảng điện tử cần có multimedia?

Có rất nhiều ưu điểm khi đưa multimedia vào bài giảng điện tử, ví dụ như:
- Nếu xây dựng một bài giảng điện tử không có multimedia, điều đó đồng nghĩa với việc thiếu các âm thanh, hình ảnh, video, thực hành các thí nghiệm ảo… thì bài học sẽ trở nên dễ nhàn chán và kém hiệu quả.
- Một bài học có ứng dụng multimedia tốt học sinh sẽ hứng thú hơn với việc học tập, người giáo viên có cách truyền đạt và kiểm tra học sinh của mình dễ dàng hơn.
- Có multimedia học sinh sẽ được quan sát các hiện tượng có thật, các hành động thật, thay vì chỉ là việc học lý thuyết đơn giản, sẽ nhanh quên nếu không có mình học hoặc thực hành.
1.2.2 Ứng dụng multimedia trong xây dựng bài giảng điện tử như thế nào?
Để ứng dụng multimedia trong bài giảng điện tử một cách hiệu quả ta phải nắm được một số yêu cầu sau :
- Phải nắm bắt được các kiến thức về bài giảng điện tử, cách hoạt động và ứng dụng của bài giảng điện tử như thế nào?
- Xây dựng hệ thống kịch bản nội dung các bài học trước khi đi vào xây dựng phần mềm bài giảng điện tử.
- Chuẩn bị cho mình một số công nghệ multimedia phù hợp với người thiế kế để thiết kế các bài học giảng điện tử.
- Tiến hành thiết kế các nội dung trên những kịch bản của bài học đã có
- Sau khi thiết kế song bạn phải chạy phần mềm thiết kế trên các thiết bị máy tính để kiểm tra lỗi và độ thích hợp của phần mềm đã thiết kế so với môi trường sẽ ứng dụng định đưa vào triển khai và áp dụng.
- Đưa ra những giải pháp phù hợp khắc phục các lỗi(nếu có), sau đó đi vào đóng gói sản phẩm(đảm bảo tính bảo mật và chất lượng sản phẩm), viết tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm cho người dùng. Chuyển giao công nghệ…