3 bước chính khi thiết kế giao diện cho một website hiệu quả

Bước 1: Khảo sát, xác định nội dung, mục tiêu website.... để từ đó rút ra ý tưởng trang web của ta thiết kế sẽ có  bố cục như thế nào?

Bước 2 : - Dùng photoshop thiết kế bố cục đồ họa tĩnh cho website, thiết kế song ta dùng công cụ Siliec tool (phím tắt K) để khoanh các vùng bạn sẽ xuất ra đồ họa tĩnh(xin lưu ý bước này rất quan trọng, ta phải chú ý kẻ chính sác để giúp một coder sẽ hiệu quả cho bước hoàn thiết website sau này)
              - Xuất từ photoshop ra một trang web ở dạng tĩnh(Cách xuất ra là bạn nhấn tổ hợp phím : ctril + shift+ alt + s)

Bước 3: thiết kế các đồ họa động(các ảnh động hoặc các flash động) dựa vào kích thước và nội dung như ảnh trong trang html ta đã xuất ra ở trên.

Chúc các bạn thành công!