Game engines >> I.Cái nhìn toàn diện >> P1

* Game engines(GE): Một số thông tin cần biết.
- GE cung cấp cho bạn một môi trường phát triển game giúp ta gắn kết các thành phần của game. GE còn được gọi là "middleware - Một phần mềm máy tính có thể kết nối các phần mềm hoặc các ứng dụng với nhau", vì thế nó có thể kết hợp với các phần mềm mạnh khác để tạo ra thế giới mà bạn mong muốn.

- Phần cứng với game engines: Chúng được xây dựng trên giao diện đồ họa API như là DirectX hoặc OpenGLvới sự kết hợp của GPU hoặc Video Card. Có thể các bạn đang thắc mắc về DirectX và OpenGL, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này vào các phần sau. Nó chính là các chuẩn giao tiếp giữa ứng dụng và nền tảng phần cứng. Microsoft đưa ra thư viện DirectX của họ để giao tiếp với phần cứng còn OpenGL là một thư viện mã nguồn mở.

- Vậy GE được xây dụng bằng ngôn ngữ gì? GE được xây dưng bằng các ngông ngữ bậc cao "higher level languages" có thể là Java, C#.Net (Ví dụ: Blade3D, Visual3D,...) hoặc Python(Ví dụ: Panda3D)... và rất nhiều các ngôn ngữ khác.

* Chúng ta có thể chia các loại game engines ra thành một số nhóm sau:
- Free and open-source engines: Mã nguồn mở, một ưu điểm vượt trội cho bất cứ những ai thích các chương trình miễn phí.
- Freeware engines: Là các bản miễn phí nhưng chỉ dùng cho mục đích học tập mà thôi.
- Commercial engines: Là các bản thương mại, bạn muốn dùng nó cần phải mua đó.

Chúng tôi sẽ đưa ra danh sách các GE thuộc các nhóm trong các bài viết tiếp theo.