Các sản phẩm thí nghiệm ảo nổi bật đang có trên thị trường hiện nay là ai ?

1. Các sản phẩm phát triển bởi Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam (Phòng Hệ Chuyên Gia tính toán mềm - Viện CNTT - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam - 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội).
2. Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục 123.
3. School.net (http://www.vnschool.net/).
4. BachKim (http://bachkim.vn/).
5. LacViet MTD (http://www.lacviet.com.vn).
6. Nhóm tin học tuổi xanh (http://www.itims.edu.vn/thinghiemao/muacd.htm).

Ngoài ra còn có các sản phẩm ngoại như:
Phần mềm Crocodile Physics của Scotland.
Phòng thí nghiệm Hóa học, phần mềm của Canada .
....