So sánh các engine game

Trong sự phát triển không ngừng của các công cụ phát triển game trên thế giới, các engine được phát triển luôn có những ưu và nhược điểm của nó. Bảng so sánh này thiên về kỹ thuật cho nên các bạn cần phải có chút am hiểu về game engine mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó.

Sau đây là danh sách các engine mình đã chọn để đưa vào bảng so sánh:
 1. CryEngine 3.4
 2. Esenthel Engine
 3. Gamebryo 4.0
 4. Hero Engine
 5. Source Engine
 6. Unity 3.5
 7. Unreal UDK (2/2012)
 8. Unreal Engine 3(03/2012)
 9. Vision Engine 8


Trong tài liệu trên, mục so sánh bao gồm các chuyên mục lớn:
 • Platform
 • API's
 • Game features
 • Editor
 • Graphic features
 • Physic features
Bạn nào muốn thảo luận xin hãy để lại lời nhắn nhé!

Link : http://adf.ly/H41m3