Học Unity3D căn bản tiếng Việt (phần 5)

Chào các bạn!
Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog của nhóm chúng tôi. Mời các bạn đến với phần tút bài giảng tiếp theo.

Trong phần 5 này chúng ta sẽ tập chung đi tìm hiểu tiếp các phần : Physic (tập trung vào WheelCollider)

Session 01: Basic: Install, Built, Interface, Terrain
Session 02: Import/Export Assets, GameObject, Prefab, Input
Session 03: Material, Shader, Light
Session 04: GUI, Camera, Sound
Session 05: Physic, Collider
Session 06: Networking

Xem video tại địa chỉ:
Session05 Part 01/02
Session05 Part 02/02 

Chúc vui vẻ!