Học cách thiết kế game

Bắt đầu học thiết kế game ta cần học gì? Bạn hãy đọc cuốn sách dưới đây xem sao nhé

link tải về: 

http://www.4shared.com/document/uqZqdNHI/The_Art_of_Game_Design.html