Tuyển tập bộ kiến trúc đẹp (Phần II)

 
center
Teelan Exteriormodels Vol.1-7 . 7 Scenes . 3.1 GB
Phần II này là trích trong bộ "Teelan Exteriormodels Vol.1-7 (3ds Max – Vray) Scenes" Các bạn cùng tham khảo tiếp xem thế nào:

Teelan Exteriormodels Vol.1

center
Teelan Exteriormodels Vol.1
3D Models . .max (v-ray) + maps + psd 4000 pixel . 706 MB
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/89009246/441af6a/Teelan_Exteriormodels_Vol.1.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/89010320/288ffdb/Teelan_Exteriormodels_Vol.1.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/89011318/965de87/Teelan_Exteriormodels_Vol.1.part3.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/uzkxCbm/Teelan_Exteriormodels_Vol.1.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/uNaksdk/Teelan_Exteriormodels_Vol.1.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/5NKnVhg/Teelan_Exteriormodels_Vol.1.part3.rar

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.2

center
Teelan Exteriormodels Vol.2
3D Models . .max (v-ray) + maps + psd 4000 pixel . 1.23 GB
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/89009733/699c1ef/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/89010940/a0540f4/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/89011973/0a1c8a9/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/89024106/5f86b0a/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/89025099/d4fce1d/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/89025972/06b9492/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part6.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/hBJTnED/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/TDG6GJX/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/K8tR8tb/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/4jeztxc/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/fNJXWJd/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/hVP3jGr/Teelan_Exteriormodels_Vol.2.part6.rar

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.3

center
Teelan Exteriormodels Vol.3
3D Models . .max (v-ray) + maps + psd 4000 pixel . 181 MB
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/89019852/6ddbeb8/Teelan_Exteriormodels_Vol.3.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/PKH8MNP/Teelan_Exteriormodels_Vol.3.rar

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.4

center
Teelan Exteriormodels Vol.4
3D Models . .max (v-ray) + maps + psd 4000 pixel . 202 MB
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/89021357/863aff9/Teelan_Exteriormodels_Vol.4.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/Qh4Ec3A/Teelan_Exteriormodels_Vol.4.rar

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.5

center
Teelan Exteriormodels Vol.5
3D Models . .max (v-ray) + maps + psd 4000 pixel . 138 MB
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/89020851/024c7b9/Teelan_Exteriormodels_Vol.5.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/75fAz6h/Teelan_Exteriormodels_Vol.5.rar

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.6

center
Teelan Exteriormodels Vol.6
3D Models . .max (v-ray) + maps + psd 4000 pixel . 178 MB
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/89020326/cc25f6a/Teelan_Exteriormodels_Vol.6.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/zsPy677/Teelan_Exteriormodels_Vol.6.rar
.
.

Teelan Exteriormodels Vol.7

center
Teelan Exteriormodels Vol.7
3D Models . .max (v-ray) + maps + psd 4000 pixel . 458 MB
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/89024598/d87b0d3/Teelan_Exteriormodels_Vol.7.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/89026530/5c4acef/Teelan_Exteriormodels_Vol.7.part2.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/gEWCD36/Teelan_Exteriormodels_Vol.7.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/PtjwNWx/Teelan_Exteriormodels_Vol.7.part2.rar