Tuyển tập bộ kiến trúc đẹp (Phần I)

Đây là bộ "Teelan Exteriormodels Vol.8-15 (3ds Max – Vray) Scenes" mình chọn ra cho các bạn tham khảo.
center
Teelan Exteriormodels Vol.8-15 . 9 Scenes . 3.04 GB
.
.

Teelan Exteriormodels Vol.8

center
Teelan Exteriormodels Vol.8
.max | map | psd | tga | 246 Mb
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/91484865/245aed7/TeelanModels_vol08.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/91485108/062547c/TeelanModels_vol08.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/91485255/7c42d60/TeelanModels_vol08.part3.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/qq5wDBN/TeelanModels_vol08.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/wEvpJZf/TeelanModels_vol08.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/ceDkD8C/TeelanModels_vol08.part3.rar

Teelan Exteriormodels Vol.9

center
Teelan Exteriormodels Vol.9
.max | map | psd | tga | 53 Mb
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/91485188/224b8dc/TeelanModels_vol09.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/GvsTFSw/TeelanModels_vol09.rar


Teelan Exteriormodels Vol.10

center
Teelan Exteriormodels Vol.10
.max | map | psd | tga | 208 MbB
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/91485342/9d9ba3d/TeelanModels_vol10.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/91485407/78e7a3f/TeelanModels_vol10.part2.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/Uj6HbFD/TeelanModels_vol10.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/nRVvwqx/TeelanModels_vol10.part2.rar

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.11

center
Teelan Exteriormodels Vol.11
.max | map | PSD | TGA | 553 Mb
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/91485644/d7d8de8/TeelanModels_vol11.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/91485752/9573ac7/TeelanModels_vol11.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/91485870/049a94d/TeelanModels_vol11.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/91485991/7b7f46d/TeelanModels_vol11.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/91486108/db8eac3/TeelanModels_vol11.part5.rar.htmll
http://hotfile.com/dl/91486168/d8edc07/TeelanModels_vol11.part6.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/ycbkxbG/TeelanModels_vol11.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/3PeHJbU/TeelanModels_vol11.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/U96Fgfd/TeelanModels_vol11.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/HY3QvxR/TeelanModels_vol11.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/ZuMstfE/TeelanModels_vol11.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/54mxSk4/TeelanModels_vol11.part6.rar

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.12

center
Teelan Exteriormodels Vol.12
.max | map | PSD | TGA | 577 Mb
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/91486409/538156b/TeelanModels_vol12.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/91486775/21f9b6c/TeelanModels_vol12.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/91486960/8fd0de6/TeelanModels_vol12.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/91487523/14c04a4/TeelanModels_vol12.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/91488605/996daf5/TeelanModels_vol12.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/91488164/5a39941/TeelanModels_vol12.part6.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/RQ47JEa/TeelanModels_vol12.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/tQKwKa4/TeelanModels_vol12.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/89trTW8/TeelanModels_vol12.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/czv78tt/TeelanModels_vol12.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/zfBApj2/TeelanModels_vol12.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/RXt3MQG/TeelanModels_vol12.part6.rar

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.13

center
Teelan Exteriormodels Vol.13
.max | map | psd | tga | 577 Mb
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/91489142/62108f7/TeelanModels_vol13.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489351/83dee1f/TeelanModels_vol13.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489553/c65da92/TeelanModels_vol13.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489782/bb08073/TeelanModels_vol13.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/91490109/cfb2c21/TeelanModels_vol13.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489165/c0f2903/TeelanModels_vol13.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489374/58e981f/TeelanModels_vol13.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489557/23eaa0c/TeelanModels_vol13.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489799/b38311e/TeelanModels_vol13.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/91490061/07bb3fd/TeelanModels_vol13.part10.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/XsgxbFF/TeelanModels_vol13.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/smc2u6x/TeelanModels_vol13.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/fRXeGuk/TeelanModels_vol13.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/XnjtBAg/TeelanModels_vol13.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/AgUNRyY/TeelanModels_vol13.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/jmZguTM/TeelanModels_vol13.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/x2w3Mbh/TeelanModels_vol13.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/Z7YM6kw/TeelanModels_vol13.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/MY94cRv/TeelanModels_vol13.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/RJYaW8X/TeelanModels_vol13.part10.rarr

.
.

Teelan Exteriormodels Vol.14

center
Teelan Exteriormodels Vol.14
.max | map | PSD | TGA | 393 Mb
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/91489412/3a9c16a/TeelanModels_vol14.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489536/859cf77/TeelanModels_vol14.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/91489736/60d6213/TeelanModels_vol14.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/91490042/1b295d7/TeelanModels_vol14.part4.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/Vq6DwaP/TeelanModels_vol14.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/gRbQEcC/TeelanModels_vol14.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/jdkXCDu/TeelanModels_vol14.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/8kUnjPn/TeelanModels_vol14.part4.rar

.
.
.
.

Teelan Exteriormodels Vol.15

center
Teelan Exteriormodels Vol.15
.max | map | PSD | TGA | 440 Mb
1 – Links Hotfile :
http://hotfile.com/dl/91489892/0a61764/TeelanModels_vol15.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/91490015/56bb0ad/TeelanModels_vol15.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/91490128/a9f0a7f/TeelanModels_vol15.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/91490225/87f37b9/TeelanModels_vol15.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/91490274/7d77ec1/TeelanModels_vol15.part5.rar.html
2 –Links Fileserve :
http://www.fileserve.com/file/WtEbaeQ/TeelanModels_vol15.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/5qDYeEq/TeelanModels_vol15.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/qykbyY9/TeelanModels_vol15.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/C3TctR9/TeelanModels_vol15.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/xMcFNX7/TeelanModels_vol15.part5.rarChúc các bạn tìm được kiểu kiến trúc ưng ý để tải về: