Tạo đám mây với maya


How to make clouds using maya fluids


 Để tạo ra được một đám mây trong Maya chúng ta sẽ phải trải qua khai khâu làm quan trọng đó là : tạo ra đám mây, và phần 2 là tạo sky(gán mây trên nền bầu trời, nếu những bạn nào hay nghiên cứu về game 3D sẽ quen phần sky nhiều hơn, nếu bạn nào tò mò  muốn hiểu về sky nhiều hơn có thể vào mục Unity3D xem qua chức năng của nó nhé).

Phần 1: tạo đám mây

Bước 1. Tạo một 3D Fluid Container như sau: "Fluid Effects" -> "Create 3D Container".

How to make clouds using maya fluids

How to make clouds using maya fluids

Bước 2. Truy cập vào Attributes .

How to make clouds using maya fluids

Bước 3. Đặt lại các giá trị như sau:

X Resolution: 75
Y Resolution: 10
Z Resolution: 75
X Size: 25
Y Size: 05
Z Size: 25

How to make clouds using maya fluids

Bước 4. Tiếp tục trong phần 'Contents Method' attributes ta cũng đặt lại giá trị:

Density: Off (zero)
Velocity: Off (zero)

How to make clouds using maya fluids

Bước 5. Trong phần 'Shading' attributes để:

Transparency (R, G, B): 0.090
Edge Dropoff: 0.50

How to make clouds using maya fluids

Bước 6. Trong phần 'Color' attributes ta để:

Point 1 -- Position: 0.00 / Selected Color: White
Point 2 -- Position: 0.75 / Selected Color: Grey
Point 3 -- Position: 1.00 / Selected Color: Black

How to make clouds using maya fluids

Màu Input: Y Gradient

How to make clouds using maya fluids

Bước 7. Trong phần 'Opacity' attributes để:

Point 1 -- Position: 1.00 / Selected Value: 0.95
Point 2 -- Position: 0.80 / Selected Value: 0.80
Point 3 -- Position: 0.60 / Selected Value: 0.60
Point 4 -- Position: 0.50 / Selected Value: 0.35
Point 5 -- Position: 0.45 / Selected Value: 0.00

How to make clouds using maya fluids

  Đặt 'Opacity Input' tới "Constant", và 'Input Bias' tới "0.03".

How to make clouds using maya fluids


Bước 8. Đặt 'Shading Quality' tới giá trị "3.00".

How to make clouds using maya fluids


Bước 9. Trong 'Textures' attributes chỉnh lại:

Texture Color: On
Texture Opacity: On

How to make clouds using maya fluids

Amplitude: 0.95
Ratio: 0.40
Frequency Ratio: 2.75
Depth Max: 4
Inflection: On
Frequency: 1.95

How to make clouds using maya fluids


Vậy là ta đã kết thúc việc tạo ra một đám mây!

How to make clouds using maya fluids

Bây giờ bước sang côgn việc tạo sky...

PHẦN II - TẠO SKY

Bước 1.Tạo thêm 3d Fluid Container khác.

How to make clouds using maya fluids

How to make clouds using maya fluids


Bước 2. Mở phần Container của  attributes.

How to make clouds using maya fluids

Bước 3.Trong 'Container Properties' đặt lại giá trị:

X Resolution: 25
Y Resolution: 05
Z Resolution: 25

How to make clouds using maya fluids


đặt sao cho cỡ này đủ rộng để chứ phần đám mây bên trong các bạn nhé.

How to make clouds using maya fluids


Bước 4. Trong 'Contents Method' attributes ta để:

Density: Off (zero)
Velocity: Off (zero)

How to make clouds using maya fluids


Bước 5. Trong 'Shading' attributes để:

Transparency (R, G, B): 0.85

Edge Dropoff: 0.35

How to make clouds using maya fluids


Bước 6. Trong phần 'Color' Subsection ta chọn 'Selected Color' là màu đen.

How to make clouds using maya fluids


Bước 7. Trong 'Incandescence' attributes đặt lại các giá trị như sau:

Point 1 -- Position: 0.000 / Selected Color: R 0.50, G 0.75, B 3.000
Point 2 -- Position: 1.000 / Selected Color: R 0.85, G 0.90, B 1.000

How to make clouds using maya fluids


Bước 8. Đặt 'Incandescent Input' là "Y Gradient," và 'Input Bias' là "-0.25".

How to make clouds using maya fluids


Bước 9. Vào phần 'Opacity' Subsection và đặt giá trị tất cả các points là "0.85".

How to make clouds using maya fluids


Bước 10. Chú ý nhấn mạnh vào tạo shading của mây để được vật liệu các đám mây theo ý muốn, Trong phần 'Lighting' Subsection ta để mặc định là 'Self Shadow' on. Sau đó điều chỉnh lại các giá trị.

How to make clouds using maya fluids

Và đây là đám mây chúng ta vừa tạo ra!

How to make clouds using maya fluids
Chúc các bạn thành công !