Model một khu đô thị tham khảo cho các bạn

Đây là file dạng 3DMax mình post cho các bạn. Chắc chắn rất thú vị cho bạn nào đang học tự mình dựng một ngôi nhà. Các bạn tải về tham khảo xem có gì thú vị không nhé!

3d company design

Link tải về: Tải về