Maya Modelling nâng cao (Phần 1)

 
Anh em thấy cỗ xe trên thế nào :

A


B
C


Link tải về:

http://www.3d-palace.com/2010/04/hard-surface-modelling-in-maya-maya-ultimax/

Hoặc:

http://hotfile.com/dl/76716394/e6db859/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/76722488/28d4062/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/76728727/487fe21/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/76735406/8649c64/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/76741117/fcfb91c/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/76747045/46fab6a/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/76753120/639f9d4/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/76759653/88dcdc4/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/76765129/19bb55e/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/76770773/f70081c/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/76776619/be84902/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/76782515/6474c64/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/76789004/3cdd833/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/76803294/0240ff1/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/76810235/6e5e653/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/76817004/bfa7d44/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/76823650/d2c581f/Enoyl.com3D-Palace.Ultimax.Apocalypse.Advanced.Maya.Modelling.part17.rar.html