20 Hình ảnh Render thú vị

Render là công việc mà người nghiên cứu 3D nào cũng biết về vai trò của nó. Mình sưu tập được một vài hình ảnh tâm đắc post lên cho các bạn xem, mong rằng những bức ảnh này sẽ tạo được nhiều nguồn cảm hứng cho các bạn:

1) Tác giả: Jamie Cardose
Link: http://jamiecardoso-mentalray.blogspot.com

2) Tác giả: Viktor Fretyán
Link: http://radicjoe.cgsociety.org/gallery/


3)
Tác giả: Diego Munhoz Ferreira
link: http://www.neohaus.com.br/

4) Tác giả: Motyw studio
link: http://www.motyw.info/index.php


5)
Tác giả: Jacinto Monteiro
link: http://metrocubicodigital.cgsociety.org/gallery/

6) Tác giả: Virtuagi studio
link: http://www.virtuagi.com.br/

7) Tác giả: Andreko
Link: http://www.3dm3.com/forum/f201/koncha-zaspa-house-andreko-14629/

  8 Tác giả: Anton Cherenko
Link: http://cherenkoart.blogspot.com/

9) Tác giả: Nitin.D.Mahale
link: http://koolnits.cgsociety.org/gallery/

10) Tác giả: Ivan Tepavicharov
link: http://www.tepavicharov.com/

11) Tác giả: Neosmedia studio
link: http://www.neosmedia.net

12) Tác giả: Peter Guthrie
link: http://www.peterguthrie.net/

13) Tác giả: Aron Coon
link: http://www.cds-architect.com/

14) Tác giả: pixelab studio
link: http://www.pixelab.be

15) Tác giả: Nilo Aleo
link: http://www.sixtrees.com.sg/

16) Tác giả Tomek Miksa
link: http://impressiondomain.com/

17) Tác giả: F10 studios
link: http://www.f10studios.co.uk

18) Tác giả: Catapult studios
link: http://www.cat-a-pult.com/

19) Tác giả: Chen3d
link: http://www.chen3d.com

20) Tác giả: DMR Digital Visualizations
link: http://www.dmrdesigns.com.ar/


Nếu như hiện tại bạn chưa làm render nhiều,hoặc đang tìm cách cải thiện kỹ năng trong lĩnh vực này thì bạn có thể vào link  night rendering tutorial that dưới đây để tìm hiều về nó.

Chúc các bạn thành công.