Plugin export sketchup with alpha

Trước h mọi người vẫn thấy bất tiện khi cần export sketchup có background trong suốt để ghép shop hoặc ghép nền tùy ý cho diễn họa.sketchup trên nền Mac có kiểm này nhưng trên Window không có.Nay Mr.Thomthoms bên sketchucation đã chế ra plugin này giúp chúng ta có thể làm đc điều đó chỉ cần 1 thao tác export.
Cách sử dụng: Copy vào thư mục Plugin của Sketchup7(8)
View>Export 2d>chọn kích cỡ,độ phân giải và độ nén ảnh> file name vd: 123.png>done.Nguồn : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=32 3&t=30819&sid=7b3fe057cb0c04454694ae3fb2d44dda