Hướng dẫn tạo một thí nghiệm ảo Hoá Học với công cụ Maya

Video demo:


Các bước tạo ra thí nghiệm trên:

Bước 1

Mở chương trình Maya cài đặt trên máy, từ một cửa sổ khung nhìn top bạn chọn ảnh để import vào như hình minh hoạ sau:

Bước 2

Ảnh một lọ đựng hoá chất sau khi import

Bước 3

Chỉnh lại camare như sau:

Bước 4

Tạo EP Curve Tool

Bước 5

Click  “Tool Settings” trên màn hình

Bước 6

Chọn “3 Cubic” từ “Tool Settings” trong phần “EP Curve Tool”. Cho phép tạo các cuver với các góc tròn

Bước 7

Vẽ một đường curver như sau

Bước 8

Tại menu “Surfaces” ta dùng kỹ thuật Revolve để lấy hình đối xứng

Bước 9

Chỉnh các thông số cần lấy đối xứng

Bước 10

Kích Revolve ta sẽ có hình vẽ sau

Bước 11

vào trình đơn Edit chọn  Delete by Type > History để huỷ bỏ kết nối giữa curver và hình vẽ ta vừa tạo(tránh việc khi di chuyển hoặc thay đổi đường curver này sẽ là hình ống nghiệm cũng thay đổi biến dạng theo)

Bước 12

Chọn curve và nhấn nút delete để xoá nó đi

Bước 13

Scale và chỉnh lại ống nghiệm sao cho hợp lý hơn nếu muốn chỉnh sửa

Bước 14

Nhìn từ của sổ Front View.

Bước 15Bước 16

Vẽ curver sau

Bước 17

Sử dụng lại kỹ thuật Revolve

Bước 18

Chọn ca thí nghiệm vừa tạo

Bước 19

Xoá history

Bước 20

Scale và chỉnh lại ca sao cho hợp lý

Bước 21

Chọn delete để xoá curve.

Bước 22

vertexes ca thí nghiệm

Bước 23

Chọn vertexes tại vị trí cần chỉnh

Bước 24

Nhấn phím tắt w để di chuyển vị trí của nó

Bước 25

Chèn thêm đường bằng cách làm như sau

Bước 26

Chọn vị trí cần insert đường và nhấn chuột để insert đường vào.

Bước 27

Đây là ca hoá chất sau khi chỉnh sửa

Bước 28

 vertexes lại lần nữa

Bước 29

Chọn vertexes tại cả 2 điểm

Bước 30

 scale

Bước 31

Dụng cụ sau khi vẽ

Bước 32

Đặt lại vị trí cho chúng

Bước 33

Tạo một background

Bước 34

Tới “Window > Rendering Editors > Hypershade”.

Bước 35

Trong Hypershade, tạo một vật liệu Phong

Bước 36

Chỉnh lại vật liệu

Bước 37

Đặt lại các thông số như sau

Bước 38

Vật liệu sau khi ta add vào 2 dụng cụ vừa tạo

Bước 39

Vào “Window > Outliner”.

Bước 40

Đặt ten cho chúng tại cửa sổ Outliner.

Bước 41

Chọn bình thí nghiệm

Bước 42

Tại “nDynamics” menu, tới “nParticles > Create nParticles > Fill Object (option box)” chọn “Water”

Bước 43

Chỉnh sửa các thông số như sau từ bảng thông báo hiện ra

Bước 44

Khi chọn đầy hạt cả 2 dụng cụ sẽ có các hoá chất như sau:

Bước 45

đặt ít nhất 600 frame để tạo đoạn đổ hoá chất

Bước 46

Chọn paticle trong 2 ống nghiệm rồi chỉnh lại thông số như sau

Bước 47

Kéo xuống dưới trong phần Liquid Radius Scale” giá trị 0.600.

Bước 48

Chỉnh “Substeps” tới giá trị 10.

Bước 49

 “Create > Polygon Primitives > Cube”.

Bước 50

Tạo 2 cube như sau

Bước 51

Chọn cả 2 đối tượng cube

Bước 52

Tại “nDynamics” menu, tới “nMesh > Create Passive Collider”.

Bước 53

Play thử animation vừa tạo để xem thử

Bước 54

Stop

Bước 55

Chọn  nParticle system, và tới “nSolver > Initial State > Set From Current”.

Bước 56

Delete cubes trước khi chúng ta tạo nước

Bước 57

vào “Show > nParticles bỏ chọn lựa này ” mục đích là ẩn nước và cho phép tạo animation

Bước 58

Nước không có giá trị

Bước 59

Tạo hành động đổ ca dung dịch hoá chất

Bước 60

Rewind  animation.

Bước 61

Chọn “Window > Playblast (option box)”

Bước 62

Đặt lạii  các giá trị như sau

Bước 63

Render ra ta sẽ có kết quả như sau:


Chúc các bạn thực hiện thành công và tìm thêm được nhiều điều thú vị từ Maya