Học thiết kế game với flash

Đây là cuốn sách khá thú vị cho những bạn đang học lập trình game với flash.
Hình minh họa :
8 Books - Game Design with Flash
Foundation Silverlight 3 Animation ISBN: 143022407X
Foundation Flash CS4 for Designers ISBN: 1430210931
Foundation Fireworks CS4 ISBN: 1430216182
Foundation Game Design with Flash ISBN: 1430218215
Foundation ActionScript 3.0 Image Effects ISBN: 1430218711
Foundation Expression Blend 3 with Silverlight ISBN: 1430219505
Foundation Actionscript 3.0 Animation: Making Things Move! ISBN: 1590597915
Foundation Flash Cartoon Animation ISBN: 1590599128

Publisher: friends of ED | PDF | 80 mb
 
Link tải về :