Thế giới game flash

Đây là cuốn sách cung cấp  cho bạn cách nhìn tổng quát về game trên flash
Thông tin sách :
Real-World Flash Game Development: How to Follow Best Practices AND Keep Your Sanity
Real-World Flash Game Development: How to Follow Best Practices AND Keep Your Sanity  | 8.16MB | ES-DF-HF
352 pages | Publisher: Focal Press (September 22, 2009) | Language: English


Link tải về
Hotfile | Easy-Share | Depositfile