Cách sử dụng UV Map trong Maya

Đây là video thú vị hướng dẫn bạn cách sử dụng UV Map trong Maya, nó hướng dẫn các thao tác cơ bản để giúp bạn hiểu về UV Map.