Brick Textures (Gạch )

1. Gạch ốp tường và mái nhà
brick wall and roof

Link tải về : Download

2. Gạch ốp tường:
 brick wall
Link tải về : Download

3. mái nhà:
roof texture2
Link tải về : Download