Dựng nhà bằng Sketchup

Đây là video demo khá thú vị giúp modeling một ngôi nhà trong 3D:


Một vài video về cách làm việc với Sketchup:
+ Cách dựng một ngôi nhà :
Phần I:

Phần II:+ Cách import từ Autocad vào :


+ Cách làm vật liệu


+ Render