Diretor MX >> Donwload and Install

Cài đặt Director rất đơn giản, với các bạn chưa am hiểu nhiều chỉ cần nhấn Next là xong. Sau khi cài đặt chúng ta chạy Director, đến phần nhập Key, bạn chạy file "keygen.exe" để lấy key.
Việt Nam chúng ta toàn dùng phần mềm crack mà, Bill Gate nói rằng, cứ cho chúng ta crack sau khi chúng ta nghiện các phần mềm của họ, lúc đó họ sẽ tìm cách bắt chúng ta trả tiền để sử dụng phần mềm. hihi, nhưng Director MX ko phải do Bill Gate tạo ra.

Download

Trong file tải về bao gồm:
1. Bộ cài đặt Director MX
2. Hai cuốn sach PDF dạy học Director
3. Các Xtra mà mình đã sưu tập, Xtra chính là thư viện mở rộng các tính năng của Director. Chúng hữu ích rất nhiều đó. Cần học cách sử dụng nó, thường thì nó có Help giúp bạn sử dụng đấy.