HIỆU ỨNG BOM NỔ

Bài hướng dẫn giải thích làm thế nào để xây dựng một hiệu ứng nổ trong công việc làm Animation.


Tuy nhiên, trước tiên ta phải có chút ít vốn cơ bản hiểu một chút kiến thức cơ bản của 3Dmax và một số chức năng của nó. Như tạo ra combustion gizmos, và sử dụng được cơ bản Video post, đèn omni. v.v.
1. Tạo một SphereGizmo bất cứ nơi nào trong cảnh. Chỉ cần đặt ở một nơi có thể dễ dàng được tìm thấy, như được hiển thị như dưới đây. (Creater/helpers/atmospherics/sphereGizmo)
2. Thêm hiệu ứng combustion vào SphereGizmo. Các thiết lập như hình sau sau:
Với các thông số:
Flame Type: Tendril
Flame Size: 20.0
The colors for the combustion are as follows:
Inner color:
R: 255
G: 248
B: 241
Hue: 37
Sat: 54
Value: 255
Outer color:
R: 255
G: 120
B: 30
Hue: 17
Sat: 225
Value: 225
Tất nhiên, Bạn có thể render thử mới thấy được hiệu quả, còn trong khung nhìn không có gì cả.
 3. Thêm đèn Omni tại trung tâm vụ nổ (tức tâm của Gizmo). Thiết đặt lại cường độ (attentuation) trên nó. Đây là ánh sáng giả sử lên các đối tượng bạn đang chiếu sáng....4. Cho màu Omni: màu sáng, màu da cam.
5. Tạo một particle SuperSpray với các thiết đặt sau và đặt nó bên trong trung tâm của các SphereGizmo.

Basic Parameters:
Off Axis: 90.0
Spread: 90.0
Off Plane: 0.0
Spread: 180.0

Particle Generation:
Use Rate: 20
Speed: 5.0
Variation: 50.0
Particle Size: 3.0

Particle Type:
Tetra

Trong Rotation và collision: Chọn "Direction of Travel/MBlur", và đặt nó là 15. Tiếp theo, chọn SuperSpray, nhấp chuột phải vào nó, vào Properties, và gán cho nó trở thành một Object ID, Gán một số bất kỳ mà bạn muốn. Nhưng bài này sẽ gán ID là 32. Sau đó, hãy vào Material Editor, và tạo một Vật liệu màu trắng (glowing), hoặc bằng cách sử dụng self-illumination hoặc raytrace luminosity. Áp dụng cho các cấp tài liệu để phun. Áp vật liệu này cho particleSpray.6. Bây giờ ta sẽ sử dụng một kiểu xuất tập tin cho Video cao cấp. Go to Rendering->Video Post. Tại thanh công cụ phía trên (làm điều này đầu tiên), bấm vào nút màu xanh (Add Scene Event) để nhập sự kiện cần Render:Sau khi bạn bấm vào, một cửa sổ hiện ra, chọn "Perspective" trong danh sách các viewports và bấm OK. Sau đó, bạn sẽ cần phải đặt một ống kính flare ở giữa bùng nổ. Nhấn vào "Add Image Filter Event", và thêm hiệu ứng Lens Effects Flare:Thiết lập các thông số cho lensflare. Bạn có thể sử dụng mặc định được cung cấp từ File: explosions/quantum singularities/whatever m, hoặc bạn có thể sử dụng các tập tin AFTERFX3.lzf kèm với pre-Max (bấm Load bên dưới bảng Setup)), và màu đỏ rực rỡ, hoặc da cam rực.
Sau đó, Vẫn đang trong bảng Setup, Bấm vào "Node Sources" và chọn omni ánh sáng trong danh sách được mở ra. Bấm OK. Tìm một khung (frame) nơi particles thể hiện nhiều và rõ nhất, và trở lại Video Post để Render thử. Tiếp tục, thêm một hiệu ứng Ống kính Lens Flare Glow. Các cài đặt cho nó và áp Đối tượng ID mà ta đã thiết lập lúc nãy của Superspray với Size: 0.2
Thiết đặt màu sắc rực rỡ thì nên để chọn "pixel", còn muốn tốt hơn để thể hiện rõ các màu như màu vàng, màu da cam, màu xanh thì có thể dùng dải gradient. Tham khảo:Hãy nhớ rằng, những gì bạn áp cho lensflare và SuperSpray glow thể hiện được bất cứ điều gì bạn muốn.
Cuối cùng, render hình ảnh:Sau đây ta hãy áp dụng bài này vào chiếc máy bay bị cháy và nổ tung…
Đây chỉ là một cách làm nhanh và hiệu quả đẹp hơn với hiệu ứng explosions. Đối với cảnh này, bạn sẽ cần 2 Gizmo's, 3 omni đèn và 1 lens flare.
Đầu tiên bạn sẽ cần tạo 2 Gizmo's: 1 box và 1 sphere. Như hiển thị dưới đây:Thêm combustion(fire effect in 3dsMax). Thiết đặt cả hai với các cài đặt riêng như sau:Bây giờ thiết lập đèn Omni, cài đặt đèn phía trên như sau:Cho các đèn dưới cùng sử dụng một trong các cài đặt này:Omni cho ánh sáng giữa sử dụng cùng một cài đặt chung như trên trong Contrast và Soften Diff. Nhưng chúng ta muốn có thêm một màu trắng tinh khiết. Đây là ánh sáng đó, bạn sẽ tạo thêm các Lens Flare có có trong Video Post. Đối với những Lens Flare này, ta load và dùng các file có sẵn trong Max: AfterFX3. Các file này cung cấp hầu hết các cài đặt cần thiết. Trong tab Pref bỏ chọn tab streak và chọn cho inferno hay glow:


Sử dụng các lựa chọn sau cho glow và lens flare:


Sử dụng default settings cho inferno.
Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là thiết lập cảnh của bạn và Render


Theo : http://tosellproductsonline.com