Tạo hiệu ứng ánh sáng trong Maya, P2

Bài này sẽ cho các bạn thấy một hiệu ứng khác được dùng trong Maya.

1) Tạo một scence mới.

2) Chọn menu Dynamics trên thanh công cụ ta sẽ theesy menu tùy biến thay đổi.

click to enlarge


3) Tạo ra một vài sphere như hình sau đó chọn chúng.

click to enlarge

4) Trên menu con Effects>>create lightning >> click vào ô vuông để hiện ra bảng option bên dưới.

click to enlarge

5) Thông số các thuộc tính cho ta thay đổi:

Lightning name : tên mà chúng ta đặt cho nó

Group lightnings : Check vào ô này sẽ cho phép nhóm tất cả các ánh sáng trong một group

Creation options>>All : Sẽ cho phép hiệu ứng giữ tất cả các đối tượng,

click to enlarge

Creation options>>In Oder : Hiệu ứng tác dụng giữa các đối tượng liên tiếp khi lựa chọn với nhau

click to enlarge

Creation options>>From first : Sẽ cho phép hiệu ứng từ đối tượng đầu tiên lựa chọn tới tất cả các đồi tượng còn lại

click to enlarge

Curve segments: Số lần các đường cắt ngang ánh sáng

click to enlarge

Thickness : độ dày của đường sáng

Max spread: Độ lan tỏa của vùng sáng

Lightning start:Khoảng cách mà ánh sáng bắt đầu được tạo với đối tượng khởi tạo ánh sáng. Thường nên để là 0

Lightning end: Khoảng cách ánh sáng kết thúc
với đối tượng đến. Thường là 0

Lightning glow intensity: Cường độ ánh sáng tỏa ra

Kết quả sau khi ta nhấn Create và Render:

click to enlarge

Bờ Cát Trắng