Ứng dụng multimedia vào xây dựng một bài giảng điện tử đơn giản


Để tạo ra một bài giảng điện tử đơn giản cho riêng bạn trên những công nghệ multimedia mà bạn có thể dễ dàng mua được trên thị trường, bạn không cần phải là một người có hiểu biết chuyên sâu về multimedia bạn cũng có thể xây dựng được cho mình một bài giảng điện tử đơn giản cho riêng mình, vậy làm thế nào? bạn hãy đọc qua cách làm của cuốn sách hướng dẫn này xem sao:


Các nội dung chính trong cuốn sách này là :
1 Mô hình tiếp cận thông tin của con người
2. Cách học tập và tiếp cận thông tin dựa trên multimedia
3. Ghi âm và xử lý âm thanh với CoolEditpro
3.1 Chuẩn công cụ
3.2 Chuẩn cài Microphone
3.2 cài đặt CoolEditpro
3.3 Ghi âm bài giảng điện tử
3.4 Xử lý âm thanh
3.5 Tạo nhạc nền
3.6 Xuất bản file âm thanh
4 Sử dụng phần mềm soạn thảo video Edit magic
4.1 Giao diện sử dụng
4.2 Chuẩn bị các file tư liệu
4.3 Đưa file video vào vùng soản thảo
4.4 Lựa chọn khối audio/video
4.5 Tạo hiệu ứng chuyển tiếp cho video
Các bạn có thể download tài liệu này tại link : http://www.4shared.com/file/157851021/97e7bcd5/Ung_dung_multimedia_trong_elearning.html