Cách xây dựng một thí nghiệm ảo trong môi trường 3D?

1. Tạo các vật thể: Bước này được xây dựng dựa theo các dụng cụ của kịch bản, nhằm tạo ra các dụng cụ thí nghiệm.
2. Tạo chất liệu, áp chất liệu vào vật thể: Bước này nhằm xây dựng chất liệu cấu tạo vật thể, Ví dụ như ống nghiệm được làm bằng thủy tính, giá đỡ được làm bằng sắt hay vật liệu đó là chẩt lỏng như nước, axit..
3. Ghép các dụng cụ lại với nhau. Từ các dụng cụ thí nghiệm được thiết kế riêng lẻ ghép các dụng cụ lại để bắt đầu xây dựng cảnh cho thí nghiệm.
4. Mô phỏng lại các phản ứng, tương tác có thể xẩy ra của thí nghiệm.
5. Phân tích các tương tác từ người sử dụng. Bước này cho phép người sự dụng tương tác với thí nghiệm thông qua giao diện đồ họa. Người sự dụng có thế hiệu chỉnh một số thông số như hiệu chỉnh góc nhìn, nhìn cận cảnh hay nhìn toàn bộ thí nghiệm, tương tác làm thay đổi thí nghiệm như tằng them nhiệt độ, tăng nồng độ chất ….